Название Цена, ₽
Антитела к антигенам лямблии 300.00
Антитела к лямблии Ig M 350.00
Лямблии комплекс 550.00