Название Цена, ₽
Anti-Тoxoplasma Gondii комплекс (Токсоплазмоз комплекс) 600.00
Anti-Тoxoplasma Gondii IgG (Антитела Класса IgG к Тoxoplasma Gondii) A26.06.081.002 350.00
Anti-Тoxoplasma Gondii IgM (Антитела Класса IgM к Тoxoplasma Gondii) A26.06.061.002 300.00